24 Απριλίου, 2024
Home » Λίστα με τις 100 κορυφαίες εντολές Linux που πρέπει να γνωρίζετε (2023)
List of Linux Commands

Στο βασίλειο του Linux, όπου η Δύναμη ρέει μέσα από κάθε γραμμή κώδικα, η γνώση της τέχνης των εντολών είναι ένα μονοπάτι προς την αληθινή διαφώτιση. Ως Jedi Masters αυτού του μυστικιστικού λειτουργικού συστήματος, κρατάμε το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε τις τεράστιες δυνατότητές του και να αξιοποιήσουμε τη δύναμή του για το γενικότερο καλό.

Με αυτές τις εντολές στη διάθεσή σας, θα διασχίσετε τα ύπουλα μονοπάτια της διαχείρισης του συστήματος με χάρη και αποτελεσματικότητα. Δεν θα είστε πλέον δέσμιοι των αλυσίδων της χειρωνακτικής εργασίας, γιατί η αυτοματοποίηση θα είναι σύμμαχός σας. Από τα μυστικιστικά ξόρκια της “ls” μέχρι τα κόλπα του μυαλού των Τζεντάι της “grep”, κάθε εντολή έχει επιλεγεί προσεκτικά για να σας ενδυναμώσει στην αναζήτησή σας.

Λοιπόν, φίλοι μου Τζεντάι, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε αυτό το επικό ταξίδι Πιάστε το χέρι μου, και μαζί θα ξεκλειδώσουμε τις πραγματικές δυνατότητες του Linux, φωτίζοντας το μονοπάτι για όλους όσους ακολουθούν. Αυτή η λίστα μοιράστηκε από τον Jedi Dean Marc στο Liwaiwai. Κάθε εντολή έχει επιλεγεί προσεκτικά με βάση τη σημασία, την ευελιξία και τη δυνατότητά της να βελτιώσει τις λειτουργίες σε διάφορες διανομές Linux. Με την εξοικείωση με αυτές τις βασικές εντολές, οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώσουν τις πραγματικές δυνατότητες του Linux, αξιοποιώντας τις ισχυρές δυνατότητές του για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων υπολογιστικών περιβαλλόντων.

 1. ls – Λίστα περιεχομένων καταλόγου
  Παράδειγμα: ls -l (Λίστα αρχείων σε μεγάλη μορφή)

 2. cd – Αλλαγή καταλόγου
  Παράδειγμα: cd /path/to/directory (Αλλαγή σε συγκεκριμένο κατάλογο)

 3. pwd – Εκτύπωση καταλόγου εργασίας
  Παράδειγμα: pwd (Εμφάνιση της τρέχουσας διαδρομής καταλόγου)

 4. mkdir – Δημιουργία καταλόγου
  Παράδειγμα: mkdir new_directory (Δημιουργία νέου καταλόγου)

 5. rm – Κατάργηση αρχείων ή καταλόγων
  Παράδειγμα: rm file.txt (Διαγραφή ενός αρχείου)

 6. cp – Αντιγραφή αρχείων και καταλόγων
  Παράδειγμα: cp file.txt destination/ (Αντιγραφή ενός αρχείου σε έναν προορισμό)

 7. mv – Μετακίνηση ή μετονομασία αρχείων και καταλόγων
  Παράδειγμα: mv file.txt new_name.txt (Μετονομασία ενός αρχείου)

 8. touch – Δημιουργία ενός κενού αρχείου
  Παράδειγμα: touch file.txt (Δημιουργία ενός νέου κενού αρχείου)

 9. cat – Συνδυασμός και εμφάνιση του περιεχομένου αρχείων
  Παράδειγμα: cat file.txt (Εμφάνιση του περιεχομένου ενός αρχείου)

 10. grep – Αναζήτηση μοτίβων σε αρχεία
  Παράδειγμα: grep "pattern" file.txt (Αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο μοτίβο σε ένα αρχείο)

 11. find – Αναζήτηση αρχείων και καταλόγων
  Παράδειγμα: find /path/to/directory -name "filename" (Εύρεση ενός συγκεκριμένου αρχείου σε έναν κατάλογο)

 12. chmod – Αλλαγή δικαιωμάτων αρχείων
  Παράδειγμα: chmod 755 file.txt (Αλλαγή των δικαιωμάτων ενός αρχείου)

 13. chown – Αλλαγή κυριότητας αρχείου
  Παράδειγμα: chown user:group file.txt (Αλλαγή της ιδιοκτησίας ενός αρχείου)

 14. tar – Αρχειοθέτηση αρχείων και καταλόγων
  Παράδειγμα: tar -czvf archive.tar.gz directory/ (Δημιουργία συμπιεσμένου αρχείου ενός καταλόγου)

 15. unzip – Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο ZIP
  Παράδειγμα: unzip archive.zip (Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο ZIP)

 16. ssh – Απομακρυσμένη είσοδος με ασφαλές κέλυφος
  Παράδειγμα: ssh username@hostname (Σύνδεση σε απομακρυσμένο διακομιστή με χρήση SSH)

 17. sudo – Εκτέλεση μιας εντολής με προνόμια superuser
  Παράδειγμα: sudo apt update (Ενημέρωση λιστών πακέτων με χρήση sudo)

 18. apt-get – Βοηθητικό πρόγραμμα χειρισμού πακέτων για συστήματα που βασίζονται στο Debian
  Παράδειγμα: apt-get install package_name (Εγκατάσταση ενός πακέτου χρησιμοποιώντας το apt-get)

 19. man – Εμφάνιση της σελίδας εγχειριδίου μιας εντολής
  Παράδειγμα: man ls (Εμφάνιση του εγχειριδίου για την εντολή “ls”)

 20. ps – Εμφάνιση εκτελούμενων διεργασιών
  Παράδειγμα: ps aux (Εμφάνιση όλων των διεργασιών που εκτελούνται)

 21. top – Εμφάνιση της χρήσης των πόρων του συστήματος
  Παράδειγμα: top (Παρακολούθηση της χρήσης των πόρων του συστήματος)

 22. du – Εκτίμηση της χρήσης χώρου αρχείων και καταλόγων
  Παράδειγμα: du -sh directory/ (Εμφάνιση του συνολικού μεγέθους ενός καταλόγου)

 23. df – Εμφάνιση της χρήσης χώρου στο δίσκο
  Παράδειγμα: df -h (Εμφάνιση της χρήσης του χώρου του δίσκου σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο)

 24. ping – Αποστολή αιτημάτων echo ICMP σε έναν κεντρικό υπολογιστή δικτύου
  Παράδειγμα: ping google.com (Ping ενός δικτυακού τόπου για τον έλεγχο της συνδεσιμότητας δικτύου)

 25. ifconfig – Διαμόρφωση διεπαφών δικτύου
  Παράδειγμα: ifconfig eth0 up (Επαναφορά μιας διασύνδεσης δικτύου)

 26. wget – Ανάκτηση αρχείων από το διαδίκτυο
  Παράδειγμα: wget http://example.com/file.txt (Λήψη ενός αρχείου από μια διεύθυνση URL)

 27. curl – Μεταφορά δεδομένων από ή προς ένα διακομιστή
  Παράδειγμα: curl http://example.com (Ανάκτηση των περιεχομένων μιας ιστοσελίδας)

 28. systemctl – Έλεγχος του διαχειριστή συστημάτων και υπηρεσιών systemd
  Παράδειγμα: systemctl start service_name (Εκκίνηση μιας υπηρεσίας συστήματος)

 29. journalctl – Ερώτηση του ημερολογίου systemd
  Παράδειγμα: journalctl -u service_name (Προβολή των αρχείων καταγραφής μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας)

 30. scp – Ασφαλήςαντιγραφήαρχείων μεταξύ κεντρικών υπολογιστών
  Παράδειγμα: scp file.txt user@host:/path/to/destination (Αντιγραφή ενός αρχείου σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή)

 31. grep -r – Αναδρομική αναζήτηση κειμένου σε αρχεία και καταλόγους
  Παράδειγμα: grep -r "pattern" directory/ (Αναδρομική αναζήτηση ενός μοτίβου σε έναν κατάλογο)

 32. sed – Επεξεργαστής ροής για φιλτράρισμα και μετασχηματισμό κειμένου
  Παράδειγμα: sed 's/foo/bar/' file.txt (Αντικατάσταση των εμφανίσεων του “foo” με το “bar” σε ένα αρχείο)

 33. awk – Γλώσσα επεξεργασίας κειμένου και σάρωσης προτύπων
  Παράδειγμα: awk '{ print $1 }' file.txt (Εκτύπωση της πρώτης στήλης ενός αρχείου)

 34. ssh-keygen – Δημιουργία ζευγών κλειδιών SSH Παράδειγμα: ssh-keygen -t rsa (Δημιουργία ζεύγους κλειδιών SSH RSA)

 35. systemctl status – Εμφάνιση της κατάστασης μιας μονάδας systemd
  Παράδειγμα: systemctl status service_name (Έλεγχος της κατάστασης μιας υπηρεσίας)

 36. diff – Σύγκριση αρχείων γραμμή προς γραμμή
  Παράδειγμα: diff file1.txt file2.txt (Σύγκριση δύο αρχείων και εμφάνιση των διαφορών)

 37. head – Εξαγωγή του πρώτου μέρους των αρχείων
  Παράδειγμα: head -n 10 file.txt (Εμφάνιση των 10 πρώτων γραμμών ενός αρχείου)

 38. tail – Εξαγωγή του τελευταίου μέρους των αρχείων
  Παράδειγμα: tail -n 5 file.txt (Εμφάνιση των τελευταίων 5 γραμμών ενός αρχείου)

 39. tar -xvf – Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο tar
  Παράδειγμα: tar -xvf archive.tar (Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο tar)

 40. history – Εμφάνιση του ιστορικού εντολών
  Παράδειγμα: history (Εμφάνιση μιας λίστας των εντολών που έχουν εκτελεστεί προηγουμένως)

 41. ln – Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ αρχείων
  Παράδειγμα: ln -s file.txt link.txt (Δημιουργία συμβολικού συνδέσμου προς ένα αρχείο)

 42. mount – Προσάρτηση ενός συστήματος αρχείων
  Παράδειγμα: mount /dev/sda1 /mnt (Προσάρτηση μιας κατάτμησης σε ένα σημείο προσάρτησης)

 43. umount – Απεγκατάσταση ενός συστήματος αρχείων
  Παράδειγμα: umount /mnt (Απεγκατάσταση ενός προσαρτημένου συστήματος αρχείων)

 44. chmod x – Κάνει ένα αρχείο εκτελέσιμο
  Παράδειγμα: chmod x script.sh (Κάνει ένα σενάριο εκτελέσιμο)

 45. grep -v – Αντιστρέφει την αντιστοίχιση και αποκλείει γραμμές που ταιριάζουν σε ένα μοτίβο
  Παράδειγμα: grep -v "pattern" file.txt (Εκτύπωση γραμμών που δεν περιέχουν το μοτίβο)

 46. kill – Τερματισμός μιας διεργασίας
  Παράδειγμα: kill process_id (Τερματισμός μιας διεργασίας με βάση το αναγνωριστικό της)

 47. systemctl enable – Ενεργοποίηση μιας μονάδας systemd για εκκίνηση κατά την εκκίνηση
  Παράδειγμα: systemctl enable service_name (Ενεργοποίηση μιας υπηρεσίας για αυτόματη εκκίνηση)

 48. chown -R – Αλλαγή ιδιοκτησίας αναδρομικά
  Παράδειγμα: chown -R user:group directory/ (Αλλαγή της ιδιοκτησίας ενός καταλόγου και των περιεχομένων του)

 49. useradd – Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
  Παράδειγμα: useradd username (Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη)

 50. usermod – Τροποποίηση των ιδιοτήτων του λογαριασμού χρήστη
  Παράδειγμα: usermod -aG groupname username (Προσθήκη ενός χρήστη σε μια ομάδα)

 51. passwd – Αλλαγή κωδικού πρόσβασης χρήστη
  Παράδειγμα: passwd username (Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη)

 52. systemctl restart – Επανεκκίνηση μιας μονάδας systemd
  Παράδειγμα: systemctl restart service_name (Επανεκκίνηση μιας υπηρεσίας)

 53. sort – Ταξινόμηση γραμμών αρχείων κειμένου
  Παράδειγμα: sort file.txt (Ταξινόμηση των γραμμών ενός αρχείου με αλφαβητική σειρά)

 54. which – Εντοπισμός του εκτελέσιμου αρχείου μιας εντολής
  Παράδειγμα: which command (Εύρεση της θέσης του εκτελέσιμου αρχείου μιας εντολής)

 55. crontab – Προγραμματισμός περιοδικών εργασιών
  Παράδειγμα: crontab -e (Επεξεργασία του αρχείου crontab του χρήστη)

 56. ssh-key-copy – Αντιγραφή δημόσιου κλειδιού SSH σε απομακρυσμένο διακομιστή
  Παράδειγμα: ssh-copy-id user@host (Αντιγραφή δημόσιου κλειδιού SSH σε απομακρυσμένο διακομιστή)

 57. ln -s – Δημιουργία συμβολικού συνδέσμου
  Παράδειγμα: ln -s /path/to/file link_name (Δημιουργία συμβολικού συνδέσμου προς ένα αρχείο)

 58. history -c – Διαγραφή ιστορικού εντολών
  Παράδειγμα: history -c (Εκκαθάριση του ιστορικού εντολών)

 59. alias – Δημιουργία ενός ψευδώνυμου για μια εντολή
  Παράδειγμα: alias l='ls -l' (Δημιουργία ενός ψευδωνύμου “l” για την εντολή “ls -l”)

 60. echo – Εκτύπωση ενός μηνύματος
  Παράδειγμα: echo "Hello, World!" (Εκτύπωση του μηνύματος “Hello, World!”)

 61. systemctl stop – Διακοπή μιας μονάδας systemd
  Παράδειγμα: systemctl stop service_name (Διακοπή μιας υπηρεσίας)

 62. gzip – Συμπίεση αρχείων
  Παράδειγμα: gzip file.txt (Συμπίεση ενός αρχείου με χρήση gzip)

 63. gunzip – Αποσυμπίεση αρχείων που έχουν συμπιεστεί με gzip
  Παράδειγμα: gunzip file.txt.gz (Αποσυμπίεση ενός αρχείου συμπιεσμένου με gzip)

 64. tar -cvf – Δημιουργία αρχείου tar
  Παράδειγμα: tar -cvf archive.tar directory/ (Δημιουργία αρχείου tar ενός καταλόγου)

 65. tar -tvf – Προβολή των περιεχομένων ενός αρχείου tar
  Παράδειγμα: tar -tvf archive.tar (Λίστα των αρχείων σε ένα αρχείο tar)

 66. df -h – Εμφάνιση της χρήσης του χώρου στο δίσκο σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο
  Παράδειγμα: df -h (Εμφάνιση της χρήσης του χώρου στο δίσκο σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο)

 67. df -i – Εμφάνιση της χρήσης κωδικών πρόσβασης
  Παράδειγμα: df -i (Εμφάνιση χρήσης κωδικών πρόσβασης)

 68. ifconfig -a – Εμφάνιση όλων των διασυνδέσεων δικτύου
  Παράδειγμα: ifconfig -a (Εμφάνιση όλων των διασυνδέσεων δικτύου)

 69. netstat -tuln – Εμφάνιση θυρών ακρόασης
  Παράδειγμα: netstat -tuln (Εμφάνιση θυρών ακρόασης)

 70. systemctl reload – Επαναφόρτωση των ρυθμίσεων μιας μονάδας systemd
  Παράδειγμα: systemctl reload service_name (Επαναφόρτωση μιας διαμόρφωσης υπηρεσίας)

 71. systemctl disable – Απενεργοποίηση της εκκίνησης μιας μονάδας systemd κατά την εκκίνηση
  Παράδειγμα: systemctl disable service_name (Απενεργοποίηση της αυτόματης εκκίνησης μιας υπηρεσίας)

 72. free -m – Εμφάνιση της χρήσης μνήμης σε μεγαβάιτ
  Παράδειγμα: free -m (Εμφάνιση της χρήσης μνήμης σε megabytes)

 73. ps -ef – Εμφάνιση ενός στιγμιότυπου των τρεχουσών διεργασιών
  Παράδειγμα: ps -ef (Εμφάνιση όλων των διεργασιών που εκτελούνται)

 74. ssh-keygen -p – Αλλαγή της φράσης πρόσβασης ενός ιδιωτικού κλειδιού SSH
  Παράδειγμα: ssh-keygen -p (Αλλαγή της φράσης πρόσβασης ενός ιδιωτικού κλειδιού SSH)

 75. history -w – Εγγραφή του τρέχοντος ιστορικού στο αρχείο ιστορικού
  Παράδειγμα: history -w (Εγγραφή του τρέχοντος ιστορικού στο αρχείο ιστορικού)

 76. find -type f -name – Αναζήτηση αρχείων με συγκεκριμένο όνομα
  Παράδειγμα: find /path/to/directory -type f -name "filename" (Αναζήτηση ενός αρχείου με βάση το όνομά του)

 77. locate – Εύρεση αρχείων με βάση το όνομα
  Παράδειγμα: locate file.txt (Εύρεση της διαδρομής ενός αρχείου με βάση το όνομά του)

 78. systemctl list-units – Λίστα όλων των μονάδων systemd
  Παράδειγμα: systemctl list-units (Λίστα όλων των ενεργών μονάδων systemd)

 79. cat file1.txt file2.txt – Συναρμολόγηση πολλαπλών αρχείων και εμφάνιση του περιεχομένου τους
  Παράδειγμα: cat file1.txt file2.txt (Συναρμολόγηση του περιεχομένου δύο αρχείων)

 80. grep -i – Εκτέλεση αναζήτησης μοτίβου χωρίς ευαισθησία στην πεζότητα
  Παράδειγμα: grep -i "pattern" file.txt (Αναζήτηση για ένα μοτίβο χωρίς ευαισθησία στην πεζότητα)

 81. chmod -R – Αλλαγή δικαιωμάτων αναδρομικά
  Παράδειγμα: chmod -R 755 directory/ (Αλλαγή των δικαιωμάτων ενός καταλόγου και των περιεχομένων του αναδρομικά)

 82. wc -l – Καταμέτρηση του αριθμού των γραμμών ενός αρχείου
  Παράδειγμα: wc -l file.txt (Μέτρηση του αριθμού των γραμμών σε ένα αρχείο)

 83. tail -f – Εξαγωγή του τελευταίου μέρους ενός αρχείου και παρακολούθηση των αλλαγών του
  Παράδειγμα: tail -f file.txt (Εμφάνιση του τελευταίου μέρους ενός αρχείου και παρακολούθηση των νέων γραμμών καθώς αυτές προστίθενται)

 84. chgrp – Αλλαγή ιδιοκτησίας ομάδας
  Παράδειγμα: chgrp groupname file.txt (Αλλαγή της ιδιοκτησίας ομάδας ενός αρχείου)

 85. gzip -d – Αποσυμπίεση αρχείων που έχουν συμπιεστεί με gzip
  Παράδειγμα: gzip -d file.txt.gz (Αποσυμπίεση ενός αρχείου συμπιεσμένου με gzip)

 86. tar -xvf – Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο tar
  Παράδειγμα: tar -xvf archive.tar (Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο tar)

 87. awk ‘{print $NF}’ – Εκτύπωση του τελευταίου πεδίου κάθε γραμμής
  Παράδειγμα: awk '{print $NF}' file.txt (Εκτύπωση του τελευταίου πεδίου κάθε γραμμής ενός αρχείου)

 88. sort -r – Ταξινόμηση γραμμών αρχείων κειμένου με αντίστροφη σειρά
  Παράδειγμα: sort -r file.txt (Ταξινόμηση των γραμμών ενός αρχείου με αντίστροφη σειρά)

 89. sed ‘s/foo/bar/g’ – Αντικατάσταση όλων των εμφανίσεων μιας συμβολοσειράς με μια άλλη συμβολοσειρά
  Παράδειγμα: sed 's/foo/bar/g' file.txt (Αντικατάσταση όλων των εμφανίσεων του “foo” με το “bar” σε ένα αρχείο)

 90. tail -n 2 – Εμφάνιση όλων των γραμμών ενός αρχείου εκτός από την πρώτη γραμμή
  Παράδειγμα: tail -n 2 file.txt (Εμφάνιση όλων των γραμμών ενός αρχείου εκτός από την πρώτη γραμμή)

 91. tee – Ανάγνωση από την τυπική είσοδο και εγγραφή στην τυπική έξοδο και σε αρχεία
  Παράδειγμα: command | tee file.txt (Εκτέλεση μιας εντολής και εγγραφή της εξόδου της σε ένα αρχείο)

 92. df -h -T – Εμφάνιση της χρήσης του χώρου στο δίσκο με τον τύπο του συστήματος αρχείων
  Παράδειγμα: df -h -T (Εμφάνιση της χρήσης χώρου στο δίσκο με τον τύπο του συστήματος αρχείων)

 93. ps aux | grep process_name – Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με μια συγκεκριμένη διεργασία
  Παράδειγμα: ps aux | grep sshd (Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη διεργασία δαίμονα SSH)

 94. mount -t – Προσάρτηση ενός συγκεκριμένου τύπου συστήματος αρχείων
  Παράδειγμα: mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt (Προσάρτηση ενός συστήματος αρχείων ext4 σε ένα σημείο προσάρτησης)

 95. df -h – Εμφάνιση της χρήσης του χώρου στο δίσκο σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο
  Παράδειγμα: df -h (Εμφάνιση της χρήσης του χώρου του δίσκου σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο)

 96. tar -xvf – Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο tar
  Παράδειγμα: tar -xvf archive.tar (Εξαγωγή αρχείων από ένα αρχείο tar)

 97. tar -tvf – Προβολή των περιεχομένων ενός αρχείου tar
  Παράδειγμα: tar -tvf archive.tar (Λίστα των αρχείων σε ένα αρχείο tar)

 98. df -h – Εμφάνιση της χρήσης του χώρου στο δίσκο σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο
  Παράδειγμα: df -h (Εμφάνιση της χρήσης του χώρου στο δίσκο σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο)

 99. df -i – Εμφάνιση της χρήσης κωδικών πρόσβασης
  Παράδειγμα: df -i (Εμφάνιση χρήσης κωδικών πρόσβασης)

 100. ifconfig -a – Εμφάνιση όλων των διασυνδέσεων δικτύου
  Παράδειγμα: ifconfig -a (Εμφάνιση όλων των διασυνδέσεων δικτύου)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *